Klara svenskan

”Klara svenskan” är en serie basläromedel i svenska och svenska som andraspråk för årskurs 4-6, utgivna på Natur & Kultur. Jag har gjort några av illustrationerna till den kompletterande lärarhandledningen.

Illustrationerna följer olika texter, som bildsättning och för att göra det enklare att ta till sig textens innehåll.