Lässuccé

Lässuccé är en serie läromedel i skapande talad svenska för årskurs 4-6, utgivna på Natur & Kultur. Författare är Pär Sahlin.

Lässuccé är uppföljaren till Skrivsuccé & Talsuccé, i liknande stil men med inriktning på läst svenska. Varje bok har ett 40-tal illustrationer i olika storlekar, från helsidor till småbilder. Bilderna är tydliga tuschbilder med en ren datorfärgläggning, som illustrerar berättelser eller olika former av läsning.

Klara svenskan

”Klara svenskan” är en serie basläromedel i svenska och svenska som andraspråk för årskurs 4-6, utgivna på Natur & Kultur. Jag har gjort några av illustrationerna till den kompletterande lärarhandledningen.

Illustrationerna följer olika texter, som bildsättning och för att göra det enklare att ta till sig textens innehåll.

Un été très cool

Un été très cool är en serie läromedel i franska, med 4 st böcker för årskurs 6-9, utgivna på Natur & Kultur. Författare är Lena Wennberg Trolleberg.

Varje bok följer en berättelse om ett par huvudpersoner, med detaljerade bilder i tusch och datorfärgläggning.

För årskurs 6 finns en kombinerad text- och övningsbok med helsidor och många mindre illustrationer. För åk 7-9 finns istället en textbok där helsidesbilder inleder varje kapitel, samt en övningsbok med ett antal mindre bilder som hör till övningarna.

Läs gärna mer om böckerna på Natur och Kulturs hemsida!

Talsuccé

Talsuccé är en serie läromedel i skapande talad svenska för årskurs 4-6, utgivna på Natur & Kultur. Författare är Pär Sahlin.

Talsuccé är uppföljaren till Skrivsuccé, i liknande stil men med inriktning på talad svenska och muntligt berättande. Varje bok har ett 40-tal illustrationer i olika storlekar, från helsidor till småbilder. Bilderna är tydliga tuschbilder med en ren datorfärgläggning, som illustrerar olika former av framföranden och talade övningar.

Läs gärna mer om serien hos Natur och Kultur!

Läshoppet – Sally Smart

”Sally Smart” är ett paket med fyra böcker om 16 sidor vardera, en del av serien Läshoppet som passar för lästräning, läsläxa eller diagnostisering. Författare är Pär Sahlin.

Bokserien följer Sally Smart, privatdetektiv, i fyra olika fall. Bilderna är tydliga tuschbilder i helfärg, en helsida per uppslag.

Skrivsuccé

En serie läromedel i kreativt skrivande för årskurs 4-6, utgivna på Natur & Kultur. Författare är Pär Sahlin.

Varje bok har ett 50-tal illustrationer i olika storlekar, från helsidor till vinjetter. Bilderna är tydliga tuschbilder med en ren datorfärgläggning, som illustrerar allt från fakta till dikter och ren fantasi.