Lässuccé

Lässuccé är en serie läromedel i skapande talad svenska för årskurs 4-6, utgivna på Natur & Kultur. Författare är Pär Sahlin.

Lässuccé är uppföljaren till Skrivsuccé & Talsuccé, i liknande stil men med inriktning på läst svenska. Varje bok har ett 40-tal illustrationer i olika storlekar, från helsidor till småbilder. Bilderna är tydliga tuschbilder med en ren datorfärgläggning, som illustrerar berättelser eller olika former av läsning.