Talsuccé

Talsuccé är en serie läromedel i skapande talad svenska för årskurs 4-6, utgivna på Natur & Kultur. Författare är Pär Sahlin.

Talsuccé är uppföljaren till Skrivsuccé, i liknande stil men med inriktning på talad svenska och muntligt berättande. Varje bok har ett 40-tal illustrationer i olika storlekar, från helsidor till småbilder. Bilderna är tydliga tuschbilder med en ren datorfärgläggning, som illustrerar olika former av framföranden och talade övningar.

Läs gärna mer om serien hos Natur och Kultur!